Background image

EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

kurs pozwalający uzyskać stopień magistra

O kierunku

System 
Czas trwania
Tytuł

Cena
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 semestry (3 x 6 zjazdów)
magister

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr 2200,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat) 
Opis studiów:
Studia realizowane przez praktyków dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania systemami utrzymania ruchu kolejowego oraz procesami logistycznymi w szeroko rozumianym sektorze usług kolejowych.
Są to studia łączące elementy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu organizowania oraz sterowania ruchem kolejowym zarządzania procesami logistycznymi w transporcie kolejowym wraz z dostępnymi na rynku narzędziami informatycznymi stosowanymi w transporcie kolejowym.
Program studiów stworzony w drodze konsultacji z przedstawicielami gospodarki.
Cel studiów:
przygotowanie absolwentów do pracy w szerokorozumianym sektorze transportu kolejowego w ujęciu logistycznym.
Absolwenci studiów znajdą prace na stanowiskach związanych z projektowaniem procesów logistycznych w sektorze transportu kolejowego, sterowaniem oraz nadzorowaniem ruchu kolejowego, zarządzaniem przedsiębiorstwem kolejowym oraz transportowym.

Po ukończeniu studiów, absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
· teorii i praktyki zarządzania różnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, z szczególnym uwzględnieniem kolejowych firm transportowych;
· funkcjonowania działów i rodzajów transportu kolejowego krajowego i międzynarodowego;
· wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych w sektorze usług oferowanych w branży transportu kolejowego;
funkcjonowania administracji państwowej nadzorującej poprawność realizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach kolejowych.
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci studiów znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu kolejowym oraz transportowym i spedycyjnym - na stanowiskach zarządczych, a także w organach administracji państwowych związanych z transportem kolejowym.
Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:
· spółkach Grupy PKP S.A. (PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity) oraz innych spółkach oferujących usługi przewozowe w transporcie kolejowym,
· samorządowych i prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi przewozu osób i towarów, przy wykorzystaniu transportu kolejowego,
· podmiotach zajmujących się utrzymaniem infrastruktury i taboru kolejowego,
· intermodalnych terminalach przeładunkowych,
· różne stanowiska kierownicze w działach zarządzających transportem kolejowym i logistyką;
decyzyjne stanowiska w jednostkach administracji państwowej
(np. Urząd Transportu Kolejowego).