Background image

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

studia podyplomowe

O kierunku

System 
Czas trwania
Cena
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 semestry (12 zjazdów)

100,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr 3250,00 zł (elastyczność wpłat) 
Program studiów na kierunku rolnictwo poza przedmiotami przyrodniczymi takimi jak: biologia, chemia, obejmuje przedmioty związane z nowoczesnymi technologiami produkcji rolniczej, organizacją i zarządzaniem oraz przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się narzędziami informatycznymi.