Background image

LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM KOLEJOWYM

kurs pozwalający uzyskać stopień licencjata

O kierunku

System 
Czas trwania
Tytuł

Cena
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 semestry (3 x 6 zjazdów)
magister

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr 2200,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat) 
Zarządzanie w transporcie kolejowym, łączy wiedzę dotyczącą umiejętności menedżerskich z wiedzą o technicznych uwarunkowaniach transportu kolejowego w Polsce i na świecie. Podczas sześciosemestralnych studiów licencjackich student pozna nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją oraz zdobędzie wiedzę z zakresu budowy dróg żelaznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i techniki jego prowadzenia. Wykłady obejmują również takie zagadnienia, jak: organizacja transportu pasażerskiego i towarowego, konstrukcja taboru szynowego oraz koleje dużych prędkości. Jest to szansa dla absolwentów na rozwój zawodowy zarówno w jednej ze spółek, należących do Grupy PKP, jak i w coraz liczniejszych przedsiębiorstwach prywatnych, specjalizujących się w kolejowych przewozach towarów i osób.