Background image

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

studia podyplomowe

O kierunku

System 
Czas trwania
Cena
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 semestry (12 zjazdów)

100,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr 3250,00 zł (elastyczność wpłat) 
Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł zajmować stanowisko pracownika Służby BHP w zakładzie produkcyjnym, handlowym czy usługowym mając obszerną bazę wiadomości bezpośrednio przydatnych podczas pracy w zawodzie. Ukończenie studiów podyplomowych Kompleksowe zarządzanie BHP bezpośrednio daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. BHP, a po roku praktyki w zawodzie, gdzie absolwent będzie doskonalił swoje umiejętności i poznawał nowe możliwości rozwiązywania pojawiających się w praktyce zawodowej problemów – specjalisty ds. BHP, będąc specjalistą ds. BHP można już zajmować stanowiska kierownicze w wieloosobowych komórkach BHP w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych.