Background image

ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROLNICZĄ

kurs pozwalający uzyskać stopień licencjata

O kierunku

System 
Czas trwania
Tytuł

Cena
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
6 semestrów (3 x 12 zjazdów)
licencjat

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr 2100,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat) 
Opis studiów:
Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Osoby, które chcą zdobyć wymagane kwalifikacje i w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP, kadry zarządzające, pracownicy ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz kształtowania środowiska pracy, itp.
Cel studiów:
Student zdobywa podstawową wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną oraz z zakresu organizacji i zarządzania produkcją rolniczą. Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Absolwent jest również przygotowany do pracy usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktami rolno-spożywczymi oraz produkcją i dystrybucją środków do produkcji rolniczej.
Perspektywy zatrudnienia:
Podstawowym miejscem pracy absolwenta studiów rolniczych jest gospodarstwo rolne. Może on zajmować się w nim pracą fizyczną, zarządzaniem czy logistyką. Osoby, które ukończyły jeden z kierunków w zakresie rolnictwa, znajdą pracę także w laboratoriach badających jakość upraw, przedsiębiorstwach produkujących nawozy i inne substancje chemiczne wykorzystywane w rolnictwie, a także w państwowych i prywatnych instytutach badawczo-naukowych.