Background image

DORADZTWO ZAWODOWE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM

kurs pozwalający uzyskać stopień magistra

O kierunku

System 
Czas trwania
Tytuł

Cena
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 semestry (3 x 6 zjazdów)
magister

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr 2200,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat) 
Opis studiów:

Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem to nowatorski moduł kształcenia, który doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zdobyć kompetencje odnoszące się do kreowania ścieżki kariery zawodowej własnej i innych osób.
Program studiów stworzony w drodze konsultacji
z przedstawicielami gospodarki.
Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy
w szerokorozumianej branży doradztwa zawodowego oraz obszarach zarządzania personelem. Absolwenci studiów znajdą prace na stanowiskach związanych z  przygotowaniem do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych (w tym wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu) w oparciu o racjonalne przesłanki tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy.
Po ukończeniu studiów, absolwent posiada wiedzę i umiejętności
w zakresie:
· aspektów psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,
· narzędzi diagnostycznych i metod wykorzystywanych w pracy doradczej,
· skutecznego planowania kariery zawodowej,
· kompetencji miękkich,
przygotowania do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy.
Pespektywy zatrudnienia:

Absolwenci omawianego kierunku są zatrudniani m.in.  jako specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych bądź jako eksperci odpowiedzialni za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych.
Absolwenci mogą podjąć prace jako doradcy zawodowi w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego. Możesz być także szkolnym doradcą zawodowym lub coachem.