Background image

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

kurs pozwalający uzyskać stopień licencjata

O kierunku

System 
Czas trwania
Tytuł

Cena
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
6 semestrów (3 x 12 zjazdów)
licencjat

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr 2100,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat) 
Opis studiów:

Studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, public relation, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych. Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy. Stanowiska kierownicze różnych szczebli w organizacjach pozarządowych oraz fundacjach i stowarzyszeniach.
Cel studiów:

Studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, public relation, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych.
Perspektywy zatrudnienia:

Stanowiska kierownicze różnych szczebli w organizacjach pozarządowych oraz fundacjach i stowarzyszeniach